13/10/2019 - பௌர்ணமி யாகம் மற்றும் சித்தர் சிவலிங்க நாயனார் சிறப்பு பூஜை நேரலை

22/09/2019 - ஞாயிறு சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் பூஜை

08/09/2019 - ஆன்மீக நேயர் திரு முத்து கிருஷ்ணன் அவர்கள் சித்தர் நாயனார் இணையதளம் துவக்கினார்.

பௌர்ணமி பூஜை, யாகம், மற்றும் அன்னதானம்

தகவல்

மகான் சாங்கு சித்த சிவலிங்க நாயனார்

  • எண்: 36/16, சுப்பாகாலனி, எம்.கே.என் ரோடு கிண்டி சென்னை - 32
  • 9380615173 , 9884396113, 9444728755
  • saangusiddhar@gmail.com

சமூக ஊடகங்கள்

வரைபடம்